Permissies

Bestanden en directories hebben een eigenaar. Meestal is de maker van een bestand daarmee ook de eigenaar. Eigenlijk moeten we zeggen dat aan een bestand de UID van de eigenaar gekoppeld is. Ook is een bestand gekoppeld aan een GID, ofwel een group-id. Aan een bestand of aan een directory zijn ook rechten verbonden. Elk bestand kent drie rechten: lezer (read) schrijven (write) en uitvoeren (execute) aangeduid met achtereenvolgens r, w en x. Voor elk bestand zijn deze rechten weer drie keer uit te delen. Het eerste groepje rwx geldt voor de eigenaar, de tweede voor een groep van gebruikers, de derde voor alle mogelijke gebruikers die toegang tot het systeem hebben. Als een bepaald recht niet toegestaan is, dan noteren we dat met een min-teken. Een paar voorbeeldjes zullen dit hopelijk verduidelijken. Voorbeelden:

rwxrwxrwx Lees, schrijf en executierechten voor iedereen
rw-r----- Lezen en schrijven voor de eigenaar, lezen voor de groep
rwxr-xr-x Lezen, schrijven en executeren voor de eigenaar, de rest kan lezen en executeren
rwx------ Lezen, schrijven en executeren alleen voor de eigenaar


Aangemaakt 31 mei 2000
Laatst bijgewerkt januari 2016