Geschiedenis van Linux

Inleiding

Linux is een vrij distibueerbaar en vrij te kopieren Unix-achtig operating system. De eerste aanzet tot dit operating system is afkomstig van Linus Torvalds. Deze student wilde graag een Unix-achtig besturingssysteem op een eenvoudige goedkope PC. Zo'n systeem bestond er al in de vorm van minix, ontwikkeld door Tanenbaum, maar minix was bedoeld als studie operating system. Daarom waren er bewust beperkingen ingebouwd om het inzicht in de werking van een operating system niet te veel te hinderen. Zo was het niet mogelijk om hele grote toepassingen te draaien. Linus wilde een operating system dat de beperkingen van minix niet had en besloot dit zelf te schrijven. Na het ontwikkelen van een werkende kernel(het kale operating system) en het overzetten van een paar toepassingen heeft hij al zijn werk beschikbaar gesteld aan belangstellenden op het Internet met als doel het hele systeem verder te vervolmaken en meer applicaties ervoor te ontwikkelen.
Het GNU project van Richar Stallman, heeft enorm veel bijgedragen aan het succes van Linux. Zo zijn binnen dit project veel tools, compilers en nuttige open source toepassingen ontwikkeld die in combinatie met het Linux operating system een compleet breed inzetbaar platform opleveren.

Unix

Zojuist hebben we de kreet Unix-achtig laten vallen. We zullen nu ook even naar de geschiedenis van Unix kijken. Unix is een betrekkelijk oud operating system dat in 1969 door twee medewerkers van Bell Labs ontwikkeld is. Deze twee personen (Dennis Ritchie en Ken Thompson) wilden werkomgeving voor software ontwikkelaars bouwen waar een goed doordacht en helder systeem aan ten grondslag lag. Een eerdere poging in die richting was mislukt. Dit systeem multics bleek nog niet met de bestaande hardware te realiseren. Ritchie en Thompson hebben wel basis ideeen van multics gebruikt maar het systeem eenvoudiger van opzet gemaakt, zodat het op relatief eenvoudige hardware (een minicomputer) aan de praat te krijgen was. Ze noemden hun systeem eerst Unics, later werd dit Unix. De broncode (de taal waarin het systeem geschreven was) werd in tweede instantie omgezet naar de toen nieuwe programmeertaal C. Dit maakte Unix in hoge mate overdraagbaar naar andere systemen. Universiteiten konden in die tijd tegen kostprijs (van een tape) over Unix beschikken. Unix veroverde daarmee een belangrijke positie in de research van de toen nog jonge informatica. Na enige tijd kwamen er ook commerciele versies van Unix op de markt. Veel hardwareleveranciers brachten een Unixvariant ten behoeve van hun eigen hardware producten. Zo leverde IBM AIX, HP kwam met HP-UX, DEC met Ultrix, Apple met AUX, Sun met SunOS en Solaris en zo waren er nog wel meer. Probleem was de diversiteit van Unixen die aldus ontstond. De basis was wel hetzelfde, maar de beschikbare tools en de uiteindelijke configuratie van de systemen liep nogal uiteen.

Linux

Unix leek naar een hoekje gedrukt te worden toen Windows NT werd aangekondigd. De Internet boom in de negentiger jaren heeft echter Unix weer nieuw leven ingeblazen. Veel servers op internet draaien onder een Unix operating system. Ten opzichte van Windows NT zijn deze systemen aanzienlijk stabieler en zijn daarnaast ook beter beveiligd. Hierdoor kon NT niet de rol als internetserver spelen die Microsoft wellicht in gedachten had. Linux groeide met het internet mee en heeft zich als stabiel serverplatform waargemaakt. Op het ogenblik groeit het aantal toepassingen snel en lijkt Linux ook een serieus alternatief voor de desktop computers (de computers op het bureau, waar normaal windows op draait). Een wat minder zichtbare rol voor Linux is weggelegd voor embedded toepassingen. Hier vinden we Linux terug als hart van een technisch apparaat (videorecorder, router, gadget etc.)
Leo van Moergestel
<leovm@cable.A2000.nl>
Aangemaakt 30 augustus 2000
Laatst bijgewerkt 18 september 2005