Toepassen van Linux

We geven hier een opsomming van mogelijke toepassingen voor Linux, zonder de intentie te hebben een compleet beeld te schetsen
Leo van Moergestel
<leovm@chello.nl>
Aangemaakt 30 augustus 2000
Laatst bijgewerkt 17 september 2005