Oplossingen van de opgaven van hoofdstuk 9


  1. Datacompressie vermindert het aantal bits. Dit levert voordelen met betrekking tot dataopslag en datacommunicatie. Voor datacommunicatie ligt de winst op een aantal punten. De tijdsduur is korter omdat de hoeveelheid bits kleiner is, de prijs is lager als er per datahoeveelheid betaald moet worden en de energie voor verzenden is lager omdat bij mobiele apparaten het zendvermogen relatief veel kost.

  2. Het verschil tussen lossy en lossless compressie zit hem in het feit of na decompressie exact het origineel (lossless) weer beschikbaar is, of dat het een benadering van het origineel oplevert (lossy).

  3. De figure of merit is de compressiewinst. Dit is het quotient van de grootte van de gecomprimeerde file en de grootte van de originele file. Bij een goede compressie is dat een getal kleiner dan 1.

  4. We beginnen met de letterfrequentie vast te stellen: de z en de n komen drie keer voor. De a, spatie, k en e komen twee keer voor, de i en j komen een keer voor. Vervolgens passen we het algoritme toe waarbij we steeds de laagste twee frequenties combineren in een sub-boom. Dit levert dan het volgende plaatje op:

  5. Het LWZ algoritme is dictionary gebaseerd. Variaties hierop worden toegepast bij zip, rar, gzip en vele andere algoritmen.

  6. Een I-frame bevat een volledig beeld, bij een P-frame worden alleen de verandering ten opzichte van het vorig beeld gegeven. Bij B-frames wordt niet alleen gekeken naar voorafgaand beeld, maar ook naar beeld wat nog moet komen.