Oplossingen van de opgaven van hoofdstuk 6


 1. Een sample-frequentie van 44 kHz resulteert in een maximale frequentie van 22 kHz volgens het sampling theorema. Aangezien de bovengrens van het menselijk gehoor bij 20 kHz ligt (voor jonge mensen) is dit voldoende.

 2. Een 14-bits DAC heeft een resolutie van:

  1 / 214 maal 100 % = 0.006 %

 3. Een flash convertor bestaat uit een groot aantal comparators die de ingangsspanning ieder met een eigen vaste referentiespanningen vergelijken. Voor elke volgende comparator is de referentiespanning hoger. De stapgrootte is de waarde waarmee de referentiespanning telkens toeneemt. Een priority encoder geeft de binaire waarde van de hoogste spanning die de comparatoren gedetecteerd hebben. Een flashconvertor is snel en wordt toegepast wanneer een zeel snelle conversie nodig is en men met een gering aantal bits kan volstaan zoals bij video toepassingen waarbij men per kleur 8 bits kan gebruiken.

 4. Een ADC die dual ramp integration toepast is een AD-omzetter die gedurende een vaste tijd een condensator oplaadt met een stroom die evenredig is met de ingangsspanning. Vervolgens wordt gemeten hoe lang het duurt om de condensator met een vaste stroomsterkte te ontlanden. Deze ontlaadtijd is een maat voor de oorspronklijke ingangsspanning.

 5. Bewerkingen op geluidsdata. Het zichtbaar maken van signalen in sterk ruisende bronnen (astronomie, natuurkunde). Het detecteren van trends in tijd-samples. Het bewerken van gedigitaliseerde beelden. Analyse van spectra. Verbetering van analoge en digitale communicatie.

 6. Een sample-and-holdschakeling bemonstert het te converteren signaal en zorgt ervoor dat tijdens de conversie het signaal een constante waarde houdt.

 7. Aliasing is het effect dat bij sampling te hoge frequenties (dit zijn frequenties groter dan de halve sample frequentie) er uitzien als lage frequenties. Het spectrum wordt hierdoor vertekend.

 8. Als het spectrum van de te hoge frequenties niet bekend is kan men niet achteraf vor aliasing corrigeren. Men dient vooraf de te hoge frequenties met een analoog filter te verwijderen.

 9. Verschillen FIR en IIR: