Oplossingen van de opgaven van hoofdstuk 17


Deze oplossingen worden z.s.m. geplaatst.
 1. Om de encryptie toe te passen schrijven we het alfabet met daaronder het verschoven alfabet dat zeven posities verschoven is:
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG
  Het us dan een questie van letter voor letter omzetten. VENIVIDIVICI wordt dan CLUPCPKPCPJP.
 2. Met cryptografie zijn de volgende doelstellingen te verwezenlijken:
 3. Bij een streamcipher wordt bit voor bit versleuteld. Bij een blockcipher gebeurt het versleutelen per block van bits.
 4. Een OTP of one time pad is een random bitreeks die de lengthe heeft van het bericht. Met deze reeks worden via een EXOR de bits van het bericht versleuteld. De OTP wordt slechts een keer gebruikt.
 5. Bij een brute force attack worden alle mogelijke sleutels een voor een geprobeerd tot de klare tekst gevonden is.
 6. Met assymetrische encryptie is tegelijk authenticatie en confidentie te bereiken. Hiertoe zal de zender het bericht versleutelen met zijn eigen geheime sleutel, vervolgens wordt het bericht nogmaals versleuteld, maar nu met de publieke sleutel van de ontvanger. De ontvanger gebruikt dan zijn eigen geheime sleutel om het bericht te decrypten, maar zal dan ook een tweede decryptie moeten doen met de publieke sleutel van de zender.
 7. Bij symmetrische encryptie hebben zender en ontvanger tevoren een sleutel afgesproken. Er is dan geen fase van het uitwisselen van publieke sleutels, omdat die er dus niet zijn. Bij het uitwisselen van publieke sleutels kan een man in the middle attack worden uitgevoerd.
 8. Een certificaat is een verklaring van een vertrouwde derde partij over echtheid van de publieke sleutel van een persoon of instantie.
 9. Bij steganografie wordt de geheime informatie verstopt in een drager, zodat deze niet aanwezig lijkt. Dit heeft wat weg van smokkelen. Digitale steganografie is het verstoppen van bits in bestanden die op het oog een onschuldig doel hebben (plaatjes). Het kan worden gebruikt voor het verzenden van geheime sleutels, berichten of voor het aanbrengen van digitale watermerken.