Oplossingen van de opgaven van hoofdstuk 16


  1. Van onder naar boven vinden we de volgende lagen:
  2. Het grote voordeel van een veldbus ten opzichte van conventionele bedrading is de eenvoud van bedrading. Hiermee is de betrouwbaarheid groter en het storingzoeken eenvoudiger. Ten opzicht van standaard LAN biedt een veldbus het voordeel van Realtime garantie.
  3. Bij het producer consumer mechanisme schrijft een consumer in op de producers die voor hem van belang zijn. Als een producer wat verstuurt, komt dat bij alle consumers die zich op deze producer geabonneerd hebben aan.
  4. Profibus past token-passing toe op een busarchitectuur. Doordat een node het token maar een beperkte tijd kan bezitten is het zeker dat een andere node na zekere tijd het token krijgt.
  5. SCADA kent veel mogelijkheden die niet bij alle pakketten geimplmenteerd zijn: