Oplossingen van de opgaven van hoofdstuk 14


  1. In een videorecorder zal men meestal een microcontroller als besturing toepassen.

  2. Overeenkomsten PLC en besturingscomputer: Verschillen PLC en besturingscomputer:

  3. Een DCS is een systeem waarmee complexe meet en regelsituaties zoals die zich voordoen in de procesindustrie kunnen worden gerealiseerd. Een DCS kan meestal ook specifieke onderdelen van systemen in beeld brengen en monitoren.

  4. Een dergelijk liftje heeft vier toestanden. Boven (1), beneden (3), naar boven (4), naar beneden (2). Naast de twee knoppen voor de bediening (het oproepen van het liftje) zijn er ook schakelaars die gekoppeld zijn aan het deurtje en de positie van de lift (boven of beneden). In toestand 1 is de lift boven en de actie is ontgrendel deur en geef kort belsignaal. De deur kan open en als de deur weer gesloten is kan de lift worden weggestuurd of opgeroepen met een van de twee drukknoppen. In toestand 2 is de lift op weg naar beneden. In toestand 3 is de lift beneden aangekomen, zal een kort belsignaal geven en de deur ontgrendelen. Verder is deze situatie identiek aan toestand 1. Na het weer sluiten van de deur kan de lift weer naar boven gestuurd of geroepen worden.