Oplossingen van de opgaven van hoofdstuk 4


 1. We introduceren twee hulpvariabelen D en E. D is de uitgang van de EXNOR en E is de uitgang van de OR. We vinden dan:

  Een mogelijke uitdrukking voor F(A,B,C) is:

 2. De waarheidstabel voor de figuur is:

  Een uitdrukking voor F(A,B) is:

  De schakeling is equivalent met een EXOR-poort, zoals uit de waarheidstabel blijkt.

 3. Een drie-input OR poort geeft een 1 op de uitgang als er een of meer ingangen 1 zijn. De waarheidstabel is:

 4. De waarheidstabel van de gegeven functie F(A,B,C,D) is:

 5. De schakeling bevat 3 master-slave D-flipflops. De ingangen D0, D1 en D2 worden op de opgaande clockflank bemonsterd. De uitgangen worden op de neergaande flank aangepast. Let op: de clock voor flipflip 1 wordt geleverd dooe het signaal Q0 (hier blauw weergegeven). Voor de schakeling vinden we dan:

  De sequence die deze vijfteller doorloopt is weergegeven in de volgende figuur:

 6. Door twee monostabiele multivibrators op de juiste wijze in cascade te schakelen is een astabiele multivibrator met de gewenste dutycycle en frequentie samen te stellen. Let erop dat steeds een multivibrator actief is. Als de puls afgelopen is wordt de volgende getriggerd.

 7. Een waarheidstabel van een 4 naar 1 multiplexer ziet er als volgt uit:
 8. Om twee getallen van ieder 8 bits op te tellen hebben we nodig: 1 half-adder (voor de twee minst significante bits) en 7 full-adders voor de resterende bits.
 9. Deze schakeling is op pagina 74 en 75 uitgewerkt. Zie figuur 5.14 op bladzijde 74 voor het toestandsdiagram.