Oplossingen van de opgaven van hoofdstuk 8


  1. 360 KB zijn 700 diskblokken van 512 Byte. Per cylinder hebben we 9Kbyte. Omdat de floppy dubbelzijdig is is dit 4.5 Kbyte ofwel 9 diskblokken per track. Het aantal sectoren komt dus op 9.

  2. Met de komst van intelligente disk-controllers zijn specifieke gegevens als aantal koppen, sectoren en cylinders ondergeschikt geworden. Ook de interleave en of er per track telkens evenveel blokken worden opgeslagen doet niet meer terzake. Het enige wat feitelijk nog belangrijk is is de opslagcapaciteit en de snelheid waarmee de data beschikbaar is. Hiermee hangen ondermeer samen de op de controller aanwezige hoeveelheid cache en de rotatiesnelheid van de disk.

  3. De afkorting RAID staat voor Redundant Array of Independent Disks. Een aantal disks worden gecombineerd tot een opslagsysteem voor data. De mogelijkheden die deze techniek biedt zijn:

  4. SCSI biedt een aantal voordelen ten opzichte van EIDE: Een sterk punt van EIDE is de prijs. EIDE disks zijn goedkoper. Bovendien is EIDE meestal al op het moederboard aanwezig. Pas de laatste tijd ziet men ook wat vaker onboard SCSI, maar meestal blijft een controller-card nodig voor SCSI.

  5. Onder backup verstaat men het maken van een copie van gegegevens op een harde schijf, zodat deze gegegevns bij het defect raken van de harde schijf niet verloren zijn. Als backup medium worden tapes, verwisselbare schijven of schrijfbare optische schijven gebruikt. Als een netwerk aanwezig is kan een backup ook hier gebruik van maken. Niet alle systemen hoeven dan over een backup device te beschikken. Bij het opstellen van een backupmethode moeten de volgende punten overwogen worden.

  6. Onder partitioneren verstaat men het opdelen van een disk in een aantal bruikbare stukken, de zogenoemde partities. Het kan om verschillende redenen worden toegepast:

  7. Zoals uit het vorige antwoord blijkt is het inderdaad mogelijk om op een computer met maar een enkele disk toch meer operating systems te draaien. Partitionering zorgt dan voor de scheiding van de verschillend filesystemen.

  8. Een optical disk is een disk, die voor het lezen gebruikt maakt van optische technieken. Met name halfgeleider lasers worden hiervoor toegepast. Het laserlicht tast het diskoppervlak of en het al dan niet verstrooid worden van het licht resulteert in digitale informatie. We onderscheiden: Meestal zijn optische disks wat langzamer dan magnetische disks.