Oplossingen van de opgaven van hoofdstuk 3


 1. We introduceren twee hulpvariabelen D en E. D is de uitgang van de EXNOR en E is de uitgang van de OR. We vinden dan:

  Een mogelijke uitdrukking voor F(A,B,C) is:

 2. De waarheidstabel voor de figuur is:

  Een uitdrukking voor F(A,B) is:

  De schakeling is equivalent met een EXOR-poort, zoals uit de waarheidstabel blijkt.

 3. Een drie-input OR poort geeft een 1 op de uitgang als er een of meer ingangen 1 zijn. De waarheidstabel is:

  Voor het Karnaugh diagram vinden we dan:

 4. De waarheidstabel van de gegeven functie F(A,B,C,D) is:

 5. Het Karnaugh diagram ziet er als volgt uit:

 6. Een schakeling die de logische functie realiseert is direct uit de logische functie af te leiden.

 7. Wanneer we het Karnaugh diagram opstellen vinden we:

  Met kleuren hebben we de combinaties van enen al aangegeven. We vinden dan de volgende uitdrukking voor F:

 8. De schakeling bevat 3 master-slave D-flipflops. De ingangen D0, D1 en D2 worden op de opgaande clockflank bemonsterd. De uitgangen worden op de neergaande flank aangepast. Let op: de clock voor flipflip 1 wordt geleverd dooe het signaal Q0 (hier blauw weergegeven). Voor de schakeling vinden we dan:

  De sequence die deze vijfteller doorloopt is weergegeven in de volgende figuur:

 9. Door twee monostabiele multivibrators op de juiste wijze in cascade te schakelen is een astabiele multivibrator met de gewenste dutycycle en frequentie samen te stellen. Let erop dat steeds een multivibrator actief is. Als de puls afgelopen is wordt de volgende getriggerd.